DOKUMENTA

 

Tel: + 381 (0)20 386 798
Fax: +381 (0) 20 386 799
e-mail:
seco.doo@gmail.com
web:
www.seco.rs

Poštovani,
sa ove stranice možete da koristite podatke o našem preduzeću:

Pun naziv: „SECO“ D.O.O.
Sedište: RUĐERA BOŠKOVIĆA 3/A, 36300 NOVI PAZAR
Matični broj: 17127136
Poreski identifikacioni broj: 100770470
Obveznik PDV-a: SECO JE OBVEZNIK PDV-a
Tekući račun: 220-9961-85

SECO LOGO

U mogućnosti ste preuzeti logo firme. Korišćenjem originalnog logotipa izbegavate mogućnost pogrešnog reprezentovanja SECO firme  u Vašem mediju i izbegavate komplikacije oko izrade logotipa za potrebe objavljivanja, kako u elektronskim tako i u štampanim medijima!

Preuzimanje PDF
Preuzimanje PSD
Preuzimanje CDR